Start

Föreningen Stockholms Skeppsbostäder består av aktiva medlemmar med permanentboende på båt i
Stockholms Hamnar, samt stödjande medlemmar som delar föreningens målsättning.


Föreningen Stockholms Skeppsbostäder är en ideell förening med följande ändamål:
  - att främja möjligheterna att bo på båt i Stockholm

  - att arbeta för förbättring av boendet och boendeformen, samt att sprida information om båtboende.
  - att tillsammans arbeta för att skapa ett bra boende på båt för föreningens medlemmar.
  - att företräda medlemmarnas intressen vid förhandlingar som rör föreningens verksamhetsområde.Information från Stockholms Hamn om "bo på båt" finns här


Alla är välkomna att bli stödjande medlemmar. Här kan du ansöka om medlemsskap.